Đang xem : Quyền riêng tư

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Tổng quan

Website này được Công ty TNHH Hồ Máy quản lý. Mỗi khách hàng khi truy cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu giữ dữ liệu mà server của Website gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi. Máy tính của bạn sẽ tự động cung cấp những thông tin này khi bạn đăng nhập vào Website này, trừ khi bạn kích hoạt chức năng chặn cookie ở trên trình duyệt của bạn. Việc này nằm ngoài khả năng của chúng tôi, điều này sẽ không cho phép chúng tôi tìm hiểu và cung cấp cho các bạn các sản phẩm và dịch vụ mà các bạn yêu cầu chúng tôi đáp ứng. Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn cùng với các thông tin khác mà các bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin trong các trường hợp - Ví dụ như : bạn gửi cho chúng tôi một e-mail, điền các thông tin vào một mẫu ý kiến phản hồi, hoặc thông tin bạn yêu cầu được hỗ trợ.

Thu thập thông tin cá nhân và các thông tin người dùng khác

Thông tin được thu thập thông qua Website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của HỒ MÁY, xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website, thực hiện điều tra, thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của HỒ MÁY.

Trang web có các liên kết đến các Website khác (“Các site liên kết”). Các Site liên kết này không thuộc phạm vi quản lý của HỒ MÁY và HỒ MÁY không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các Site liên kết nào. Bạn nên chú ý rằng, các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các Site liên kết này không nằm trong các điều khoản của của Thông cáo bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của HỒ MÁY . Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu các chính sách bảo mật và bí mật thông tin cá nhân trong bản Thông cáo này.

HỒ MÁY có quyền duy nhất và toàn quyền chỉnh sửa mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước về Thông cáo bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của HỒ MÁY. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng Website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa sẽ là sự thừa nhận của bạn về sự chỉnh sửa này và bạn đồng ý tuân thủ và tin tưởng sự chỉnh sửa này. Thông thường, HỒ MÁY khuyên bạn nên truy cập Website để xem trước bản Thông cáo bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của HỒ MÁY hiện hành.