Đang xem : Tư vấn kỹ thuật Kỹ thuật cắt Plasma Video kỹ thuật cắt plasma cơ bản

Video kỹ thuật cắt plasma cơ bản

Các kỹ thuật cắt và thủ thuật:

Cách chuẩn bị, quy tắc an toàn, và cách để có đường cắt chính xác:

Đối tác ủy quyền