Đang xem : Sản phẩm Máy cắt Plasma Hypertherm
Máy in Kim loại 3D M LINE FACTORY

Máy in Kim loại 3D M LINE FACTORY

M LINE FACTORY PCG                   M LINE FACTORY PRD

M LINE FACTORY có một kiến trúc máy dạng mô đun mới tạo ra một mức độ tự động hóa và đổi mới chưa từng có. Nó cho phép sản xuất hàng loạt một cách kinh tế trên quy mô công nghiệp.


Ý tưởng cơ bản là tách các đơn vị máy thành các mô đun chuẩn bị, sản xuất và tháo dỡ sản phẩm một cách riêng biệt. Các quá trình này có thể được thực hiện song song và độc lập nhau nhờ kiến trúc dạng mô đun. Kết quả là làm giảm tối đa thời gian dừng máy để thực hiện các công việc bằng tay như cấp liệu và lấy sản phẩm. Giúp máy có thêm thời gian để làm việc và làm giảm chi phí sản xuất. M LINE FACTORY PRD là đơn vị sản xuất và M LINE FACTORY PCG là đơn vị chuẩn bị và tháo dỡ sản phẩm. Ngoài ra, bất cứ số lượng máy nào cũng có thể được liên kết với nhau, vì vậy tạo ra được mạng lưới máy hoàn toàn tự động giao tiếp với nhau. Không chỉ là sự tương tác giữa các máy mà "hoạt động bên trong công nghệ này" còn phản ánh một lượng lớn công việc phát triển cái mà được thực hiện trong những năm gần đây như:

· Chiến lược phủ bột tiết kiệm thời gian với các tiêu chuẩn chất lượng cao

· Dư thừa các tấm xây dựng nhờ công nghệ laser

· Các đơn vị bộ lọc có thể chuyển đổi tối đa hóa thời gian chạy máy

· Phần mềm dạng mô đun được phát triển lại hoàn toàn, được thiết kế cho sản xuất hàng loạt

· Khái niệm an toàn đổi mới độc đáo

· Thay đổi công cụ tự động mà không làm ngắt quãng quá trình sản xuất đang được chuẩn bị

M LINE FACTORY hình thành lên phần cốt lõi của khái niệm sản xuất "Sản xuất đắp dần - Nhà máy của tương lai" của Concept Laser và cũng dự kiến liên kết được với các phương pháp gia công truyền thống như xử lý sản phẩm sau khi gia công. Khái niệm nhất quán thực hiện ý tưởng cơ bản của công nghiệp 4.0 với sự tập trung tạo ra một nhà máy thông minh. Tự động hóa, liên kết và số hóa tất cả mọi quá trình cho phép sản xuất hàng loạt một cách kinh tế các sản phẩm kim loại trong sản xuất đắp dần.Vùng làm việc: 400 x 400 x lên tới 425 mm3 (x,y,z)


Hệ thống laser: 3D-optics với công suất tối đa 4 x 400 W or 4 x 1 kW

 

  • Máy in Kim loại 3D M LINE FACTORY
  • Máy in Kim loại 3D M LINE FACTORY
  • Máy in Kim loại 3D M LINE FACTORY

 

Máy in Kim loại 3D M LINE FACTORY

Biết thêm chi tiết

Đối tác ủy quyền