Đang xem : Sản phẩm Máy cắt Plasma Hypertherm Powermax65

Máy cắt Plasma Powermax65

Powermax65 là hệ thống plasma với ứng dụng cắt tay hoặc cắt tự động

Thông số cắt
Chiều dầy Tốc độ cắt
Khả năng cắt tay
Đề nghị 19 mm 500 mm/phút
25 mm 250 mm/phút
Cắt đứt 32 mm 125 mm/phút
Khả năng cắt tự động
12 mm

Các ứng dụng

 

  • Cắt tay
  • Đục lỗ
  • Cắt tự động CNC
  • Bàn cắt X-Y
  • Cắt với xe cắt chạy trên ray
  • Hệ thống cắt ống
  • Hệ thống Rôbốt

 

Với công nghệ mới nhất tự động điều chỉnh áp lực khí, Powermax65 hoạt động tốt hơn các dòng máy trước đây. Mỏ cắt Four Duramax™ giúp người sử dụng dễ dàng và linh hoạt hơn.

Mỏ cắt Powermax65 Duramax™

Mỏ cắt tay H65 75° Mỏ cắt tay H65s 15°


Mỏ cắt máy M65 loại dài Mỏ cắt máy mini M65m


Thông tin đặt hàng phụ tùng thay thế cho mỏ cắt

Shield
Deflector
Retaining cap Nozzle Electrode Swirl Ring

Consumable
type

Torch
type

Amperage

Nozzle

Shield/
Deflector

Retaining cap

Electrode

Swirl ring

Drag-cutting Hand 45 220941 220818 220854 220842 220857
65 220819
Mechanized Machine 45 220941 220817 220854 or
220953 (Ohmic)
220842 220857
65 220819
Unshielded Machine 45 220941 220955 220854 220842 220857
65 220819
FineCut Hand 45 220930 220931 220854 or
220953 (Ohmic)
220842 220947
Machine 45 220948 220857
Gouging Hand 220797 220798 220854 220842 220857

Machine

PDF Catalog

Đối tác ủy quyền