Đang xem : Ứng dụng Cắt Plasma CNC Cắt ống

Cắt ống

Chỉ việc gắn thêm đồ gá phụ chuyên dùng, máy cắt PlasmaCAM và Samson trở nên đầy mạnh mẽ hơn với khả năng cắt và trang trí trên các vật thể hình ống có đường kính từ 38mm đến 340mm.

PipeStudio01_cuttingPipeStudio_110527_0168PipeStudio_110607-016PipeStudio_notching1

Đối tác ủy quyền