Đang xem : Ứng dụng Cắt Plasma CNC Sắt trang trí

Sắt trang trí

Với phần mềm PlasmaCAM Design EdgeTM, bạn có thể tự thiết kế, hay scan một bức ảnh nghệ thuật hoặc thậm trí sử dụng một file ảnh có sẵn (dạng clipart, jpg...) và dùng máy cắt plasma cnc cắt hình một cách dễ dàng và nhanh chóng trên thép tấm.

Oi01Oi02Oi03Oi04Oi05Oi06Oi07Oi08Oi09Oi10Oi11Oi12Oi13Oi14Oi15Oi16Oi17Oi18Oi19Oi20Oi21Oi22Oi23Oi24Oi25Oi26Oi27Oi28Oi29Oi30Oi31Oi32

Đối tác ủy quyền