Đang xem : Ứng dụng In 3D Kim Loại
Ứng dụng Công nghệ LaserCUSING

Những khả năng khó tưởng tượng của công nghệ LaserCUSING®

Những mảnh ghép khuôn với đường làm mát khép kín và các sản phẩm kim hoàn, y tế, nha khoa, ô tô và hàng không vũ trụ có thể được sản xuất trực tiếp bằng phương pháp cấu trúc lớp LaserCUSING®.

LaserCUSING® mở ra triển vọng mới về hiệu quả và tốc độ cho sự phát triển sản phẩm hiệu quả hơn. Đối với sản xuất hàng loạt, phương pháp làm nóng chảy kim loại bằng laser có thể được sử dụng để thực hiện những ý tưởng sản phẩm mới cũng như các cấu kiện kim loại có tải trọng cơ/nhiệt cao.

Cá nhân hóa, linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả kinh tế! Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết hơn về các sản phẩm của chúng tôi theo các lĩnh vực tương ứng.

.Kim hoàn

.Nha khoa

.Y khoa

.Khuôn mẫu - Dao cụ

.Ô tô

.Hàng không Vũ trụ