Đang xem : Ứng dụng In 3D Kim Loại Kim hoàn
Đồ kim hoàn

Hiệu quả mới trong làm đồ trang sức

Sản xuất đồ trang sức cá nhân với một bản thiết kế CAD và tạo ra các sản phẩm bằng kim loại quý mà bạn mong muốn mà không cần mẫu thử nghiệm hoặc mô hình sáp.

Công nghệ LaserCUSING® cho phép bất cứ mong muốn nào đều được đáp ứng và tạo ra các ứng dụng phức tạp như một mẫu thử nghiệm, mẫu vật duy nhất hoặc sản xuất lô nhỏ với chất lượng bề mặt cao và liên tục.

Thiết kế hôm nay, sẵn sàng ngày mai!

Giải pháp Kim hoàn:

Các máy thích hợp:

- Mlab cusing / Mlab cusing R

- Mlab cusing 200R

Brochure giới thiệu công nghệ: