Đang xem : Ứng dụng In 3D Kim Loại Ô tô
Kết cấu ô tô

Các giải pháp cá nhân hóa cho cấu trúc ô tô và xe đua

Trong sản xuất thí điểm và quy mô nhỏ, việc chế tạo trực tiếp ra các cấu kiện bằng công nghệ LaserCUSING® là một phần không thể thiếu của sản xuất ô tô quốc tế.

Phương pháp tạo ra kim loại nóng chảy bằng laser có thể được sử dụng để sản xuất các thành phần động cơ, thân xe và các bộ phận kết cấu cũng như trực tiếp tạo ra các chi tiết sử dụng bên trong xe một cách chính xác, kinh tế và nhanh chóng.

Giải pháp Ô tô:

Các máy thích hợp:

- M1 cusing

- M2 cusing / M2 cusing Multilaser

- M Line Factory

- X Line 2000R và X Line PCG

Brochure giới thiệu công nghệ: